PRIVACYVERKLARING VAN PB-Beauty


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die PB-Beauty verwerkt van haar
klanten.
Indien je klant wordt van PB-Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan PB-Beauty
verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te
verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
PB-Beauty Schoonheidssalon, Van Heenvlietstraat 18,06-40103861 KvK 58101128
De salon is bereikbaar via pbbeauty-studio@outlook.com of 06-40103861
2. Welke gegevens verwerkt PB-Beauty en voor welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto’s
2.2 PB-Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:: eigen administratie van PB-Beauty
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken
en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van PB-Beauty;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze
te monitoren.
d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of wimpers worden gedeeld op
Social Media na toestemming van u.
E-mail berichtgeving:
PB-Beauty gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over
activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van PB-Beauty
Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
3. Bewaartermijnen
PB-Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te
verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft PB-Beauty passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt PB-Beauty gebruik van diensten van
derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van PB-Beauty kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. PB-Beauty zal je verzoek in behandeling nemen
en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop PB-Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je
verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
eigenaresse van PB-Beauty via pbbeauty-studio@outlook.com of 06-40103861.
6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken